Styrelse 2016

Medlemmar i styrelsen

 

Ordförande Johan Salomonsson
Kassör Ludvig Kronberg
Sekreterare Fredrik Streby
Ledamot Erik Rosander
Ledamot Lukas Rydén
1:e Suppleant Christoffer Jansson
2:e Suppleant Adam Bengtsson
Valberedning Jacob Gustafson
Valberedning Emanuel Nergård

Kontakt

 

Frågor som rör föreningens verksamhet

Johan Salomonsson, Ordförande

johan.salomonsson@rejban.se

Ludvig Kronberg, Kassör

ludvig.kronberg@rejban.se

 

Frågor som rör fotbollslaget

Johan Salomonsson, Tränare

johan.salomonsson@rejban.se

Hans Sallhag, Ass tränare & Adm.

hans.sallhag@rejban.se

Håkan Kronberg, Ass tränare

hakan.kronberg@rejban.se

Tomas Wijk, Ass tränare

 

 

Allmänna frågor

info@rejban.se